Dzwon Jan Paweł II  

Dzwon imieniem Papieża Polaka został uroczyście poświęcony 16 września 1994 r. Aktu tego dokonał o. Władysław Budziak CSSp w obecności licznie zgromadzonych wiernych. Dzwon waży 360 kg i ma średnicę 822 cm.
Imię dzwonu zostało nadane w porozumieniu z fundatorem, jako wyraz wdzięczności Ojcu Świętemu za poświęcenie kamienia węgielnego oraz wkład w odzyskaną wolność.
Dzwon „Jan Paweł II” zawieszony jest na górnym poziomie, w towarzystwie dwóch innych: środkowego „Maryja” i dolnego „Józef”.
Na szczycie zainstalowano (w 2010 roku) krzyż ze stali nierdzewnej, który stanowi wymowną dominantę, górując nad istniejącym starodrzewem. W ciemnościach nocy obecność Domu Bożego sygnalizuje dwustronne oświetlenie, w pełnym obrysie ramion krzyża.
Łączna wysokość wieży z krzyżem wynosi 29,30 m. Bez wieży kościelnej i dzwonów kościół byłby na zewnątrz martwy i niemy, a jego struktura techniczna niczym się nie różniłaby się od innych obiektów użyteczności publicznej.

Dzwony przypominają wiernym o rytmie pracy i modlitwy,
ogłaszają radosne nowiny i żegnają tych których powołał Pan do siebie.