Kaplica Miłosierdzia Bożego  Z inicjatywą utworzenia miejsca całodziennej adoracji wyszli sami parafianie, bowiem najbliższa taka kaplica znajdowała się w Mosinie (około 8 km od Puszczykowa). Spora grupa wiernych właśnie tam jeździła na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Wiele osób zaangażowało się w powstanie kaplicy i dzięki temu, w ciągu sześciu miesięcy, udało się zgromadzić fundusze potrzebne do jej utworzenia. Szczególny udział miała schola która nagrała płytę-cegiełkę.

Autorką projektu kaplicy jest architekt wnętrz - Elżbieta Chudziak. Na centralnej ścianie umieszczono wizerunek Jezusa Miłosiernego, a w miejscu Jego Serca, z którego wychodzą promienie, znajduje się Najświętszy Sakrament. Wizerunek ten wykonał artysta malarz Michał Fierek techniką malowania piaskiem. W tej formie artystycznej zawarta jest głęboka symbolika, która nawiązuje do słów Jezusa zapisanych przez siostrę Faustynę:


„Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego”.Ciekawostka: w obrazie znajduje się domieszka piasku z Wilna, z terenu klasztoru, w którym mieszkała św. s. Faustyna.

23 października 2016 roku kaplicę poświęcił i uroczyście wprowadził do niej Najświętszy Sakrament. bp Grzegorz Balcerek.


Kaplica Miłosierdzia Bożego jest otwarta codziennie od 6:30 do 18:30. W Godzinie Miłosierdzia, każdego dnia, można uczestniczyć w modlitwie wraz ze scholą parafialną, która śpiewa koronkę.