Służba liturgiczna  

Zaliczają się do niej ministranci i lektorzy pełniący posługę podczas i Mszy świętych nabożeństw. Obecnie służba liturgiczna naszej parafii liczy 8 osób. Do tego grona należą chłopcy z przedszkola, szkoły podstawowej i młodzi mężczyźni uczący się w szkołach średnich. Uczą się nie tylko posługiwać podczas nabożeństw, poznają także przedmioty i miejsca znajdujące się w kościele.

Edukacja liturgiczna oraz rozwój duchowy przebiega pod okiem odpowiednio przygotowanych lektorów, a także opiekuna o. Marka Smyka - proboszcza parafii.