Rady Parafialne  


Duszpasterska i Ekonomiczna są wybierane na okres 4 lat. W naszej parafii Rady działają od 2003 roku. Członkowie pełnią funkcję doradczą wobec o. Proboszcza i nie posiadają osobowości prawnej. Przewodnictwo w Radach Parafialnych z urzędu sprawuje o. Proboszcz. Zebrania Rad odbywają się raz na kwartał. Każdy wierny może wnosić swoje intencje przez wymienione osoby i tym samym przyczyniać się do wielostronnego rozwoju parafii.


PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
Misją członków Rady Duszpasterskiej jest sumienne i rzetelne wspieranie o. Proboszcza w jego pracy, budzenie postaw apostolskich wśród parafian oraz wysuwanie propozycji dotyczących duszpasterstwa parafialnego. W posiedzeniach Rady Duszpasterskiej biorą udział wikariusze parafii i przedstawiciel Rady Ekonomicznej.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej na lata 2022-2026

  1. o. Marek Smyk - proboszcz
  2. o. Wojciech Laniecki - wikariusz
  3. o. Marek Szrejna - kapelan
  5. Elżbieta Chudziak
  6. Tomasz Desko
  7. Małgorzata Górna
  8. Piotr Habernik
  9. Malwina Jakubiak-Dratwiak
10. Barbara Kokot
11. Maria Łączkowska
12. Natasza Nowotna-Kromolicka
13. Wojciech Olejnik
14. Adam Rachocki
15. Agnieszka Rybarczyk
16. Przemysław Rzepecki
17. Tadeusz Szkudlarz
18. Irena Żarna


PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA
Jej członkowie gorliwie i odpowiedzialnie wspierają o. Proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej na lata 2022-2026

1. o. Marek Smyk - proboszcz
2. Artur Bródka
3. Stanisław Dec
5. Krzysztof Kwiatkowski
6. Tomasz Kromolicki
7. Paweł Rochowiak
8. Leszek Skibiński
9. Rafał Żarna