Historia budowy kościoła  

1979 - 22 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Wydział ds. Wyznań poinformował, że: „Wojewoda Poznański wyraził zgodę na budowę kościoła przez Kongregację Ducha Świętego w Puszczykowie przy ulicy Dworcowej 16”.

1981
- 23 maja rozpoczęto roboty ziemne pod fundamenty kościoła.

1983
- 20 czerwca, w Poznaniu, poświęcenie przez Jana Pawła II kamienia węgielnego dla budującej się puszczykowskiej świątyni. 27 czerwca rozpoczęto budowę ścian w obrębie górnej zakrystii. 24 grudnia w nowej kaplicy dolnego kościoła, odbyła się pierwsza Msza św. – Pasterka, koncelebrowana przez o. Wacława Brzozowskiego i o. Antoniego Frommholza ze Stanów Zjednoczonych, który wspierał finansowo budowę świątyni.

1985
- Od 31 października do 8 listopada zabetonowano wszystkie skośne płaszczyzny dachu w części wysokiej kościoła. 8 listopada zaakceptowano projekt ostatecznego wykończenia i wyposażenia kaplicy NMP. W grudniu przystąpiono do układania posadzki i stopni z białego marmuru w prezbiterium kaplicy.

1986
- Zamontowano w kaplicy NMP boazerię, zainstalowano punkty oświetlenia ogólnego i miejscowego, wymurowano ścianę pod ekspozycję Drogi Krzyżowej (autor: prof. Zygmunt Gromadziński).

1987
- 19 lutego w górnym kościele rozpoczęto betonowanie podwaliny pod nastawę ołtarza głównego. W październiku rozpoczęto prace przy budowie wieży kościelnej.

1988
- W terminie od 14 kwietnia do 30 kwietnia zorganizowano pod przewodnictwem o. Zygmunta Kosielskiego pielgrzymkę budowniczych kościoła do Rzymu, by podziękować Ojcu Świętemu za poświęcenie kamienia węgielnego oraz złożyć sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu budowy. 23 kwietnia – spotkanie z Ojcem Świętym i przekazanie daru w postaci odlewu figury św. Józefa. Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił „apostolskiego błogosławieństwa dla Zgromadzenia Ducha Świętego, dobrodziejów, budowniczych Sanktuarium św. Józefa w Puszczykówku”.
W maju artysta malarz Jacek Strzelecki rozpoczął malowanie na ścianie w dolnym kościele sceny Wniebowzięcia NMP. W górnym kościele zamontowano w ołtarzu głównym figurę św. Józefa, autorstwa prof. Zygmunta Gromadzińskiego. 30 grudnia Muzeum Narodowe w Poznaniu przekazało nieodpłatnie dwie rzeźby gipsowe, Madonnę z Dzieciątkiem oraz Pietę.

1991
- We wrześniu górny kościół został udostępniony dla parafian. Zakończono budowę 25 metrowej wieży i zamontowano na niej ponad 4 metrowy krzyż. Wieżę przystosowano do zawieszenia trzech dzwonów.

1992
- Finalizowano prace wykończeniowe i wyposażeniowe także w 1993 roku. W górnym kościele ułożono granitową posadzkę i z białego marmuru stopnie w prezbiterium. Zamontowano drzwi dębowe (łącznie 9 szt.), wstawiono do kościoła ławki.

1994
i 1995 - Montaż trzech dzwonów: Jan Paweł II, Maryja i Józef - odlanych w ludwisarni Saturnina Skubiszyńskiego. Zagospodarowano pomieszczenia w dolnej części kościoła, doprowadzono do używalności salę i jej zaplecze, węzeł sanitarny. Sala jest przystosowana do organizowania różnego rodzaju spotkań parafialnych. W lipcu rozwiązano problem oświetlenia ogólnego w górnym kościele, montując 14 żyrandoli dwunastoramiennych.

1996
- Zainstalowano 14 stacji Drogi Krzyżowej, wykorzystując historyczne płaskorzeźby z początku XX wieku, które od 1975 roku były elementem alei lipowej na placu przykościelnym, a zdemontowane na czas budowy kościoła.

1998
- 15 lutego arcybiskup Metropolita Poznański dekretem erygował parafię p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Puszczykowie. Pierwszym proboszczem parafii został przełożony domu zakonnego i zarazem rektor ośrodka duszpasterskiego o. Marek Karczewski.

2000
- 1 października J.E. ks. arcybiskup Metropolita Poznański Juliusz Paetz dokonał uroczystej konsekracji kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie.

2010
– 10 rocznica konsekracji kościoła.