Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  

Celem funkcjonowania stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła. KSMowe zawołanie brzmi: "Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów!" Wyraża ono postawę, którą powinien cechować się każdy członek organizacji: gotowość do działania i chęć ustawicznego samodoskonalenia się na wszystkich płaszczyznach życia.

Podstawową strukturą stowarzyszenia są oddziały zakładane przy parafiach. Tutejszy został utworzony w 2002 roku. Na spotkaniach młodzi pogłębiają wiedzę historyczną, patriotyczną i teologiczną. Czas spędzają przy ciepłych napojach i słodkościach. Organizują różne akcje: rajdy rowerowe, grille, itp. Biorą także udział w rekolekcjach, uroczystościach, a także w akcjach takich jak np. „Pieluszka dla Maluszka” (organizowaną przez KSM Archidiecezji Poznańskiej).

Spotkania odbywają się w każdy piątek, o godz. 19:00 w salce KSM.
Mogą w nich uczestniczyć osoby pomiędzy 16. a 30. rokiem życia.

Prezes: Monika Dynowska
Sekretarz: Julia Piotrzkowska
Skarbnik: Paweł Gołąb