Żywy Różaniec  

To międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.
Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po dodaniu przez Jana Pawła II Tajemnicy Światła – 20 osób.

Od 2012 roku ruch modlitewny posiada sformalizowaną strukturę w postaci Stowarzyszenia Żywy Różaniec, ze statutem zatwierdzonym 22 czerwca 2012 uchwałą Konferencji Episkopatu Polski.
W parafii moderatorem najczęściej jest ks. proboszcz. Z nim współpracują osoby świeckie odpowiedzialne za poszczególne koła różańca (róże).
Pismem formacyjnym Żywego Różańca jest miesięcznik katolicki „Różaniec” publikowany przez Wydawnictwo Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

W parafii św. Józefa rodzina różańcowa działa od 1975 roku (wówczas parafia należała do Mosiny).

Aktualnie działa 8 Róż Różańcowych (6 żeńskich i 2 męskie).
I Róża / św. Juda Tadeusz
II Róża / św. Jan Paweł II
III Róża / św. Urszula Ledóchowska
IV Róża / św. Józef
V Róża / Zwiastowanie Najśw. Maryi Panny
VI Róża / św. o. Pio
VII Róża / św. Faustyna Kowalska
VIII Róża / św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Spotkania odbywają się w pierwszą środę miesiąca, po wieczornej Mszy św.

Opiekun: o. Marek Smyk – proboszcz

Zelatorka : Malwina Jakubiak-Dratwiak kom. 798 685 758